ข้อมูล จปฐ./กชช2ค. จังหวัดชลบุรี

สรุปข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ของจังหวัดชลบุรี

   

 

 อำเภอเมืองชลบุรี

 อำเภอบ้านบึง

 อำเภอหนองใหญ่ 

 อำเภอบางละมุง

 อำเภอพานทอง

 อำเภอพนัสนิคม

 อำเภอศรีราชา

 อำเภอเกาะสีชัง

 อำเภอสัตหีบ

 อำเภอบ่อทอง

 อำเภอเกาะจันทร์

 

สรุปข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช. 2ค) ปี 2562 ของจังหวัดชลบุรี

ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ปี 2562 ของจังหวัดชลบุรี

สภาพปัญหาแยกตามตัวชี้วัด ปี 2562 ของจังหวัดชลบุรี

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)