ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Samsung รุ่น SCX-8240 รหัสครุภัณฑ์  7430-003-0022/2558 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Samsung รุ่น SCX-8240 รหัสครุภัณฑ์ 7430-003-0022/2558 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 พฤษภาคม 2561 /

17:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IR2020j รหัสครุภัณฑ์ 7430-003-01-017/2550  ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IR2020j รหัสครุภัณฑ์ 7430-003-01-017/2550 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 พฤษภาคม 2561 /

16:59 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้ง จัดทำต้นแบบและจัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้ง จัดทำต้นแบบและจัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มีนาคม 2561 /

15:14 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดทำต้นแบบและจัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) – หนังสือประกาศจังหวัดชลบุรี

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดทำต้นแบบและจัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) – หนังสือประกาศจังหวัดชลบุรี

28 กุมภาพันธ์ 2561 /

20:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดทำต้นแบบและจัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดทำต้นแบบและจัดพิมพ์บรรจุภัณฑ์ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 กุมภาพันธ์ 2561 /

20:07 น. /

ดาวน์โหลด