ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติในการสนับสนุนโครงการคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติในการสนับสนุนโครงการคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

07 เมษายน 2562 /

19:22 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี สำหรับไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี สำหรับไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562)

27 มีนาคม 2562 /

12:41 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) กิจกรรมย่อย สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) กิจกรรมย่อย สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มีนาคม 2562 /

10:57 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 กุมภาพันธ์ 2562 /

19:10 น. /

ไม่มีไฟล์

ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำป้ายในการสนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำป้ายในการสนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 กันยายน 2561 /

15:50 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ราชการ ใช้ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ราชการ ใช้ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 กันยายน 2561 /

15:49 น. /

ดาวน์โหลด