ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

21 กรกฎาคม 2563 /

08:53 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

17 กรกฎาคม 2563 /

09:32 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บัณฑิตอาสา

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บัณฑิตอาสา

15 มิถุนายน 2563 /

12:23 น. /

ดาวน์โหลด