โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมย่อย ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง

25 May 2022 /

16:21 น.

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย โดยกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

24 May 2022 /

21:35 น.