#พช.ชลบุรี# ร่วมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

         นางสาวชุดากานต์  กำจัดภัย พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ร่วมการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำหรับจังหวัดชลบุรี มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ นำโดยนางปัทมา วิวัฒน์วานิช รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี  สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี  เจ้าหน้าที่ฯ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการฯ จำนวนรวม 12 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมอบนโยบายและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างแม่บ้านมหาดไทยและกลุ่มองค์กรสตรีในพื้นที่ ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

         กิจกรรมในภาคเช้า ประกอบไปด้วย การศึกษาดูงาน ณ ฐานการเรียนรู้โก่งธนูโมเดล องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”  ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะต้นทางให้เกิดประโยชน์  ฐานการเรียนรู้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

         สำหรับในภาคบ่าย เป็นพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยาแกรนด์บอลรูม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ  จากนั้น นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้บรรยายการขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ของสมาคมฯ  และกิจกรรมเสวนาของประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก  ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการแสดงผ้าไทยใส่ให้สนุก จำนวน 25 จังหวัด

 

📸ภาพ/ ข่าว: PR. สพจ.ชลบุรี
#CDD_CHONBURI
#130 ปี กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 😇
#Change for good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#สพจ.ชลบุรี💢

(Visited 1 times, 1 visits today)