#พช.ชลบุรี# ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย.65  เวลา 08.00 น.
ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา

         นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย พัฒนาการจังหวัดชลบุรี  มอบหมายให้ นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสถานที่ราชการ ถนน และปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบค่ายลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

         พร้อมนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ  โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสากว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

📸ภาพ/ ข่าว: PR. สพจ.ชลบุรี
#CDD_CHONBURI
#130 ปี กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 😇
#Change for good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#สพจ.ชลบุรี💢
(Visited 1 times, 1 visits today)