ผู้ว่าฯ ชลบุรี เป็นประธานในพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐาน ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีกำหนดการ ดังนี้
         – เวลา 09.09 น. ตั้งขบวนเกียรติยศ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และเคลื่อนขบวนเกียรติยศไปยังศาลเจ้าแม่ทับทิม ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
         – เวลา 10.20 น. พิธีอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ ประดิษฐานเบื้องหน้าเทวรูปเจ้าแม่ทับทิมชลบุรี และถวายเครื่องบูชา พร้อมจุดธูปเป็นปฐมฤกษ์ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมชลบุรี

         ในการนี้ นางสาวชุดากานต์  กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

         ศาลเจ้าแม่ทับทิมชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้รับพิจารณาให้ได้รับการพระราชทานกระถางธูปโลหะทองเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 9.3 นิ้ว ประดับอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ลงบนด้านหน้าและด้านหลังของกระถางธูป พร้อมจารึกข้อความ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565” ลงบนด้านหลังของกระถางธูป ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 9 ใบ สำหรับเชิญไปตั้ง ณ บริเวณเบื้องหน้าเทวรูปเจ้าแม่ทับทิม (ตุ๊ย บ่วย เต๊ง เหนี่ยง) ของศาลเจ้าจีนไหหลำจำนวน 9 แห่งทั่วประเทศไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)