พช.ชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนของจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการบำนาญ นำโดย นายธีระพันธุ์ แก่นจันทร์ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิช อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายชวลิต ประยูรรัตน์ อดีตพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางบุญนำ สุวรรณโพธิ์ อดีตพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี นำโดย นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี นำโดย นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ โดยมีกิจกรรมได้แก่
เวลา 09.00 น. พิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
เวลา 09.30 น. นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน
เวลา 09.45 น. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับข้อบังคับ และสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
เวลา 10.15 น. การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
เวลา 10.30 น. จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน
เวลา 11.45 น. มอบเงินบริจาคสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 6,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)