พช.ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566

วันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 และศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ณ สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 42 คน กิจกรรมในโครงการได้แก่ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ปี 2566” โดยพัฒนาการจังหวัดชลบุรี การเสวนาในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า ผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อจำกัด ของงานพัฒนาชุมชน ปี 2565” โดยมี นายอาจณรงค์ สัตยพานิช อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายสุรพล ศรจิตต์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ร่วมเวทีเสวนา และนางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ดำเนินรายการ รวมทั้่งการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนต่อไป ในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้แด่ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ในโอกาสที่จะเกษียณราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)