จังหวัดชลบุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

         วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565  ณ ห้องเจริญธรรม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดชลบุรีเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 24 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเป้าหมายปี 2564 จำนวน 13 กองทุน และเป้าหมายปี 2565 จำนวน 11 กองทุน ดังนี้

รายชื่อหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 จำนวน 13 กองทุน
1. บ้านห้วยสาริกา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี
2. บ้านยี่กงษี หมู่ที่ 1 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง
3. บ้านบึงสามง่าม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่
4. บ้านสำนักตะแบก หมู่ที่ 8 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง
5. บ้านหนองฝาแฝด หมู่ที่ 3 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง
6. บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม
7. บ้านโป่งแดงห้วยสูบ หมู่ที่ 4 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม
8. บ้านห้วยกรุ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
9. บ้านเนินสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ
10. บ้านเขาบ่อกวางทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง
11. บ้านโป่งหิน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
12. ชุมชนทับบริบูรณ์ เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์
13. ชุมชนบ้านเสม็ดในหมู่ที่ 4 เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี

รายชื่อหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 จำนวน 11 กองทุน
1. บ้านบน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
2. บ้านไร่ไหหลำ หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี
3. บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง
4. บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
5. บ้านหนองกะขะ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง
6. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม
7. บ้านแปลงเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม
8. บ้านบน หมู่ที่ 3 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
9. บ้านาจอมเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ
10. บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง
11. บ้านคลองม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

         สำหรับพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อนำไปมอบให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนละ 8,000 บาท สานต่อปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)