รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน กทบ.

         วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ  พร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น ได้แก่ รางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง จำนวน 14 รางวัล รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง จำนวน 14 รางวัล และรางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง จำนวน 14 รางวัล
         สำหรับโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในครั้งนี้ มีกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก รวมถึงจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร รวม 14 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 556 คน 

(Visited 1 times, 1 visits today)