การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” เขตตรวจราชการที่ 8

         วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี” ตามโครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.” เขตตรวจราชการที่ 8 ณ มหาวิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​ วิทยาเขต​ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคลากรในสังกัดให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ในปี 2565 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 8 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยกีฬาที่จัดแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 8 ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป สำหรับผลการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทมี ดังนี้
         1. กีฬาสากล
             1.1 แชร์บอลหญิง ชนะเลิศได้แก่ จังหวัดระยอง
             1.2 เปตองทีมผสม ชนะเลิศได้แก่ จังหวัดระยอง
             1.3 ฟุตบอลชาย ชนะเลิศได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
        2. กีฬาพื้นบ้าน
            2.1 ตีกอล์ฟมะเขือยาว ชนะเลิศได้แก่ จังหวัดระยอง
            2.2 ปิดตาตีหม้อ ชนะเลิศได้แก่ จังหวัดระยอง
            2.3 วิ่งสามขา ชนะเลิศได้แก่ จังหวัดชลบุรี
            2.4 วิ่งกระสอบ ชนะเลิศได้แก่ จังหวัดระยอง
            2.5 ชักกะเย่อ ชนะเลิศได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 1 times, 1 visits today)