การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดชลบุรี ณ ห้องบรรยาย 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี โดยมี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและร่วมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก สำหรับจังหวัดชลบุรีมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 6 ราย ได้แก่
1. ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้แก่ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นายปรีชา ภูมิกอง พัฒนาการอำเภอศรีราชา
3. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวทิพวรรณ​ เทพ​วงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ
4. ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางสาวธัญปวีณ์ เรืองศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
5. ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่ นางวรีย์ ปินใจ พนักงานพิมพ์ ส3 กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
6. ประเภทพนักงานราชการ ได้แก่ นางสาวนัดดานันท์ พิจารณ์ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)