การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565  ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนเกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมี คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนเกาะล้าน นำเสนอผลการดำเนินงาน ในการนี้ นายอาจพงศ์ ประเสริฐวิบูลย์ พัฒนาการอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

     สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยต่อวิกฤติมหันตภัยจากปัญหายาเสพติดในโอกาสเสด็จทรงงานเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส.โดยมีพระราชประสงค์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสบทบกับงบประมาณของ สำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อมอบเงินกองทุนให้แก่หมู่บ้าน/ ชุมชน โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)