ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565

     วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565  ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน
     ในการนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรางวัลคนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2565 จำนวน 14 ราย โดยมี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2565  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)