พช.ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพัฒนากรทุกคน ในโอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางประเพิน ภูสง่า พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม ย้ายไปดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอเมืองชลบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)