การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Confference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)