ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โคก หนอง นา โมเดล” อ.พนัสนิคม

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สวนป่าริมแปลงต้นแบบระดับตำบล CLM (Community Lab Model for quality of life) บ้านดอนกอก หมู่ที่ 8 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยมี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัด นางประเพิน ภูสง่า พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม ดร.สุดใจ ผ่องแผ้ว เจ้าของแปลง นายนพดล ระจิตดำรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก นายดาริส กอเซ็ม กำนันตำบลนาเริก นายโกวิท ลิทา ผู้ใหญ่บ้านดอนกอก หมู่ที่ 8 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนัสนิคม ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการสาธิตวิธีใช้งานเครื่องจักรครุภัณฑ์ที่ได้รับสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนในการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ภายในบริเวณแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วย

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)