การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

           วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 
          ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี พร้อมนี้ ได้ประสานให้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอำเภอ (ศอช.อ.) และพัฒนากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบ เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดระบบ TV พช.  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)