การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีวาระสำคัญได้แก่ การพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 881,830 บาท

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)