พช.ชลบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายในการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Webex โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการกลุ่มงานของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

       ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี นำโดย นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการจังหวัดในสังกัดกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Webex ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี พร้อมนี้ ได้มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร ทุกอำเภอร่วมรับฟังการประชุมผ่านช่องทาง TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. การขับเคลื่อนงาน IT
2. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
3. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. Digital Literacy และระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน
5. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)