พช.ชลบุรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปลัดกระทรวงมหาดไทย

         วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
         ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี นำโดย นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของกรมการพัฒนาชุมชน  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอด้วย

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)