พช.ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0  ณ ห้องประชุมศรีรัตน ชั้น 2 โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ การตลาดดิจิทัล ได้แก่ อ.สิริยา แสงไชย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)