อพช.มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบนโยบายการทำงานโดยยึดหลัก “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” มีนโยบายสำคัญ ได้แก่ 1. ฐานข้อมูล 2. ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ 3. ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และ 4. สนองงานสถาบันหลักของชาติ ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี พร้อมนี้ได้แจ้งให้พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช. ด้วย

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)