ชลบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามารธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวนี้ด้วย

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)