สพจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน และนิเทศงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายธนภัทร เป้งทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน และนิเทศการปฏิบัติงานในเรื่องการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
เวลา 09.00 น. ติดตาม สนับสนุน และนิเทศงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสัตหีบ โดยมี นางศิริรัตน์ สมจิตรักษากุล พัฒนาการอำเภอสัตหีบ พร้อมทีมงานร่วมประชุมให้ข้อมูลสนับสนุนการติดตาม นิเทศงาน
เวลา 14.00 น. ติดตาม สนับสนุน และนิเทศงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง โดยมี พัฒนากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุงร่วมประชุมให้ข้อมูลสนับสนุนการติดตาม นิเทศงานในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)