การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี (กพสจ.) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี (กพสจ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีวาระสำคัญได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี (กพสจ.) ทดแทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิมที่จะหมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2564 และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) เพื่อเสนอรายชื่อให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)