การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
===================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)