การสอบข้อเขียน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 636 คน สำหรับจังหวัดชลบุรี จัดสถานที่สอบ ณ อาคารบรรยาย 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 5 คน ในการนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบและกำกับดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)