รายงานตัวพัฒนากรบรรจุใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ที่เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการตามต้นสังกัด จำนวน 4 ราย เข้าพบ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อรายงานตัวและรับโอวาทพร้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ดังกล่าว ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 1186/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยจังหวัดชลบุรีมีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามคำสั่งจำนวน 5 ราย เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 4 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)