ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.  นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2564  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าและแจ้งแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งข้อสั่งการเรื่องสำคัญต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยก่อนวาระการประชุมพัฒนาการจังหวัดชลบุรี ได้มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 117 จำนวน 2 ราย และมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน และชุมชน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2564 ผ่านพัฒนาการอำเภอทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 42 หน่วยนับ

(Visited 1 times, 1 visits today)