การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 นำคณะกรรมการคัดสรรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ดังนี้
⇒เวลา 09.00 – 09.40 น. ลงพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีเพื่อคัดสรรกิจกรรมดีเด่น จำนวน 2 ประเภท
⇒เวลา 10.30 – 12.00 น. ลงพื้นที่อำเภอศรีราชาเพื่อคัดสรรกิจกรรมดีเด่น จำนวน 4 ประเภท
⇒เวลา 14.00 – 14.40 น. ลงพื้นที่อำเภอบางละมุงเพื่อคัดสรรกิจกรรมดีเด่น จำนวน 2 ประเภท
⇒เวลา 15.30 – 16.10 น. ลงพื้นที่อำเภอสัตหีบเพื่อคัดสรรกิจกรรมดีเด่น จำนวน 2 ประเภท
ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ ร่วมคณะลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
===========================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)