ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี

Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)