การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 นำคณะกรรมการคัดสรรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ดังนี้
🕘เวลา 09.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่อำเภอพนัสนิคมเพื่อคัดสรรกิจกรรมดีเด่น จำนวน 7 ประเภท
🕜เวลา 13.30 – 14.30 น. ลงพื้นที่อำเภอพานทองเพื่อคัดสรรกิจกรรมดีเด่น จำนวน 2 ประเภท
🕒เวลา 15.00 – 16.30 น. ลงพื้นที่อำเภอบ้านบึงเพื่อคัดสรรกิจกรรมดีเด่น จำนวน 4 ประเภท
ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ ร่วมคณะลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
======================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)