การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ สังกัด สพจ.ชลบุรี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งแนวทาง รวมทั้งข้อสั่งการเรื่องสำคัญต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 30 คน
=====================
👍Change for Good👍
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)