การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบแนวนโยบายและข้อสั่งการเรื่องสำคัญต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช. ด้วย
======================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)