พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวนทั้งสิ้น 89 ราย ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 34 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม) จำนวน 55 ราย สำหรับจังหวัดชลบุรีมีข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ในครั้งนี้ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นายสุรพล ศรจิตต์ ข้าราชการบำนาญ (อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี) และนางชัชนีย์ จันเสงี่ยม ข้าราชการบำนาญ (อดีตพัฒนาการอำเภอพานทอง)
==========================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)