การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทาง และข้อสั่งการในการปฏิบัติราชการเรื่องสำคัญต่างๆ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) กรมการพัฒนาชุมชน
====================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)