การประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 ปี 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 1-2 และแจ้งข้อสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการเงินและพัสดุ
=========================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)