การคัดสรรคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ปี 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะกรรมการคัดสรรคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดสรรผู้ที่เสนอชื่อเป็นคนดีศรีเมืองชล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จำนวน 3 ราย สำหรับโครงการคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลที่มีความเสียสละ มีการครองตน ครองคน ครองงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไปได้ โดยมีผู้ได้รับรางวัลนี้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,026 คน ซึ่งในปี 2564 มีผู้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดสรรเป็นคนดีศรีเมืองชล จำนวน 4 สาขา รวม 11 คน ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม 4 คน สาขาอุตสาหกรรม 1 คน สาขาพาณิชยกรรมหรืองานบริการ 3 คน และสาขาผู้ให้บริการสังคม 3 คน ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมคณะลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
=====================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)