การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายและข้อสั่งการเรื่องสำคัญต่างๆ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมนี้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช. ด้วย
=============================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)