พช.ชลบุรี ร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 878 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับจังหวัดชลบุรีมีกลุ่มเป้าหมายพัฒนาการอำเภอเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 คน ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ อาคารบรรยาย 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
============================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)