พจ.ชลบุรี ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน ดังนี้
🕙เวลา 09.30 น. ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของอำเภอพนัสนิคมจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายวัลลภ คำสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.นาวังหิน 2) นางน้ำผึ้ง แสงสว่าง แพทย์ประจำตำบลโคกเพลาะ และ 3) นายวินัย เคที ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.หมอนนาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
🕜เวลา 14.00 น. ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายสุพัฒน์ ทิวาวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ณ โรงสีชุมชนบ้านหนองชุมเห็ด หมู่ที่ 2 ต.เกาะจันทร์
ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกรางวัลดังกล่าวเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องที่ตำบล หมู่บ้าน จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
==========================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)