พจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านคชานุรักษ์ อ.หนองใหญ่

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางรชยา โพธิสิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้าง (หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง) อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองใหญ่ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว สำหรับอำเภอหนองใหญ่ มีหมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้าง (หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง) จำนวน 14 หมู่บ้าน
===========================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)