พช.ชลบุรี จัดสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ณ หอประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี โดยการคัดเลือกในครั้งนี้มีจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่
1. นักการตลาดรุ่นใหม่ จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
โดยมี นายปรีชา ภูมิกอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กล่าวชี้แจงและปฐมนิเทศผู้สมัครก่อนดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในการนี้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย
==============================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)