พจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านคชานุรักษ์ อ.เกาะจันทร์

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางรชยา โพธิสิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้าง (หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง) อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะจันทร์โดยมี นางสาวบุญช่วย กิจศิริสินชัย พัฒนาการอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะจันทร์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมการติดตามสนับสนุนดังกล่าว สำหรับอำเภอเกาะจันทร์ มีหมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้าง (หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง) จำนวน 5 หมู่บ้าน
============================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)