พจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านคชานุรักษ์ อ.บ่อทอง

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางรชยา โพธิสิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน หมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้าง (หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง) อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง โดยมี สิบเอกอภิณพ มังกรแก้ว พัฒนาการอำเภอบ่อทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมการติดตามสนับสนุนดังกล่าว สำหรับจังหวัดชลบุรี มีหมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้าง (หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง) รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 หมู่บ้าน
===========================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)