การประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2564

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวต้อนรับ และนางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และประธานกรรมการกองทุนคชานุรักษ์ กล่าวรายงาน สำหรับกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะทำงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว
ในการนี้ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ (อำเภอบ่อทอง, หนองใหญ่, เกาะจันทร์) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
====================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)