การประชุมนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางธิดาทิพย์ ลือทองจักร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน
====================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)